Prepod

  • „Personalized prevention tools in obesity and diabetes –
    a joint Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”,
    no. ENI CBC 2SOFT/4.1/56

     

PrePOD

Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu sediul în Suceava, str. Universității nr. 13,  derulează începând cu data de 16.06.2020  proiectul „Personalized prevention tools in obesity and diabetes – a joint Romanian-Ukrainian programme of health education (PrePOD)”, nr. ENI CBC 2SOFT/4.1/56. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană.  

Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi co-finanţat de statele participante în program.